BehandelingPsychotherapie

PSYCHOTHERAPIE Er is niet één soort psychotherapie, maar er zijn wel drie grote stromingen binnen de psychotherapie: Cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie en systeemtherapie.  Ik werk vanuit  cognitief-gedragstherapeutisch kader (link naar cognitieve gedragstherapie hieronder) of met schematherapie en plaats de therapie altijd in een systematisch kader (link naar systeemtherapie) en psychoanalytische psychotherapie (link naar hieronder) kader. 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat zowel je gedachten als ook je gedrag bepalen hoe je je voelt en wat je wel of niet doet. Iemand die bijvoorbeeld sombere gedachtes heeft, zou zich eerder terneergeslagen voelen en ook minder snel iets ondernemen waardoor hij zich beter voelt. Therapeut en cliënt onderzoeken samen of die negatieve manier van denken wel klopt en of dit gedrag cliënt wel helpt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. Vervolgens zoeken zij samen naar een andere – meer realistische - manier om er naar te kijken, over te denken, waardoor cliënt zich beter voelt en gedrag vertoont dat hem wel kan helpen. Een ander voorbeeld is: wanneer je bepaalde angsten hebt en vervolgens hoopt rustiger te worden door steeds meer te controleren. Dan onderzoek je samen met je therapeut hoe realistisch deze angsten echt zijn en maak je een stappenplan om de inmiddels al ingeslepen angst voor de angst aan te pakken. Hierbij spelen je angstgedachten een grote rol; deze worden onderzocht en samen zoek je naar andere, helpende gedachten die je gedrag positief kunnen veranderen.  

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Psychoanalytische psychotherapie

Er zijn bibliotheken vol boeken over psychoanalytische psychotherapie geschreven. Waar hetom draait is: door te letten op Hóe iemand contact maakt en wat er gebeurt in het contact, winnen therapeut en cliënt belangrijke informatie die hen helpt om de klachten beter aan te pakken. Mijn opleiding, kennis en ervaring stellen mij in staat om op een flexibele manier met mijn cliënten aan de slag te gaan en een op maat gesneden therapie aan te bieden.  

Systeemtherapie

Werken vanuit een systemisch/systematisch? kader gaat er onder andere vanuit dat wij sociale wezens zijn en dat de sociale contacten met vrienden, op het werk/studie/vrijwilligersvlak en met familie een grote invloed hebben op hoe we ons voelen. Ook al kom je voor individuele therapie: bij iemand die weinig vrienden heeft is de opbouw van een sociaal netwerk belangrijk. Ook het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden kan een werkpunt zijn. Hetzelfde geldt voor de band met je familie.
Soms wordt de band nog bepaald door de rol die je vroeger had in het gezin. Misschien heb je door omstandigheden vroeger geleerd je op een bepaalde manier te gedragen, waar je nu last van krijgt. Dan kan er een moment aanbreken waarop je dat wilt veranderen, meer aan je trekken wilt komen. In het laatste geval is dat een werkpunt voor de therapie. Dit is enkel een greep uit de vele voorbeelden voor systeemtherapeutisch werken.
 

Mindfulness

Naast psychotherapie vanuit verschillende referentiekaders wordt in onze praktijk ook gewerkt met mindfulness.
Mocht je dat wensen en sluit het aan bij je problematiek, dan maken wij gebruik van aandachtsgerichte oefeningen.
Deze oefeningen blijken het effect van cognitieve gedragstherapie te versterken doordat
je je minder laat meeslepen door zorgen, ergernissen en angsten.
Je leert te kijken naar gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties om ze vervolgens ook weer los laten.
Hierdoor leer je het leven meer te waarderen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro en kan een waardevolle aanvulling in de psychotherapie zijn als het gaat om verlichting van deze klachten.

E-health

E-health, anders gezegd: online-behandeling bied ik aan voor mensen die dit willen en kunnen. Zorginhoudelijke E-Mail en video-contact gebeurt dan ook binnen een beveiligd systeem. Hierbij gaat het om gestructureerde modules waarin je informatie ontvangt, psychoeducatie, voorbeelden en filmpjes kunt zien, op je klachten gerichte oefeningen kunt doen en registratie- en dagboekopdrachten kunt maken. Via internet zal ik je dan feedback geven. E-health zal alleen worden ingezet als zowel jij als ook ik hier meerwaarde in zien.

Webbureau Pascalschardijn.nl