EMDR

Eye Moevement Desensitization Reprocessing – EMDR-  is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van nare ervaringen met geweld, seksueel geweld, een ongeval of een andere schokkende gebeuertenis. Doel is dat de nare herinnering geen spanning meer oproept, dat er weer rust komt in je leven.

Deze methode is 25 jaar geleden ontwikkeld, sindsdien is deze methode door veelvuldig onderzoek verder ontwikkeld tot een effectieve, flexieble en volwaardige methode. Cliënten beleven deze methode meestal als minder belastend dan verwacht. 

Meer lezen? Klik hier voor informatie en hier voor een kort filmpje.