Dit is je goed recht..

Onze praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging
Landelijke Vereniging Vrijgevestigde
Psychotherapeuten. 
Hier kun je de cliëntenfolder
van de LVVP lezen met informatie over je rechten als cliënt
en over wet- en regelgeving rondom jouw
behandeling.

Klachtenregeling: we houden ons aan de beroeps-
codes van de LVVP. Wanneer je niet tevreden bent, nodigen
wij jou graag uit om dat met ons te bespreken. Je wordt
daarbij zeer serieus genomen en we zoeken naar een
oplossing. Mocht je over de afhandeling ervan
ontevreden zijn, kun je een beroep doen op de klachten-
functionaris van de LVVP.

Hier kun je het kwaliteitsstatuut van onze praktijk inzien.

De praktijk voldoet aan de eisen van de AVG, het
privacy-statement kun je hier inzien.