Tarieven

Supervisie

Een individuele supervisiesessie duurt 45 minuten en kost € 105,00, dubbele sessies zijn evenals groepssessies mogelijk.

Leertherapie

Een individuele sessie leertherapie duurt 45 minuten en kost € 105,00. Er zijn ook dubbele sessies mogelijk.

Systeemtherapie

Een systeemgesprek (bv. een partner-relatie- of een gezinsgesprek) met twee of meer personen kost per
15 minuten € 30,00, meestal vinden sessie plaats met een duur van 60 minuten.

Vergoeding psychotherapie door ziektekostenverzekeraar

De geestelijke gezondheidszorg is verdeeld in generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Hier in de praktijk zijn beide soorten behandeling mogelijk.
De behandeling in onze praktijk wordt vergoed door bijna alle zorgverzekeraars. Informeer over de actuele situatie bij de aanmelding. Voorwaarde is dat je een verwijzing hebt. Het wettelijke eigen risico bedraagt in 2021 € 385,00.  Eigen risico betekent: dat je in 2020 de eerste
€ 385,00 voor medische specialistische zorg – hieronder vallen bij voorbeeld specialisten in het ziekenhuis, maar dus ook psychotherapie- zelf moet betalen.
Voor behandelvoorwaarden van in Duitsland verzekerden klik hier.

Particulier – Behandeltarieven Overig (Zorg) Product

Wanneer je liever zelf je behandeling wilt betalen, of wanneer de vergoeding niet meer geldt omdat het gaat om de diagnose ‘aanpassingsstoornis’, ‘relatieproblemen’ of ‘ andere aandoeningen die reden voor zorg kunnen zijn’ de zogenaamde V-codes, kies je voor particulier = Overig (zorg) product (OZP). De kosten voor deze behandelingen komen voor  eigen rekening.
Het tarief per sessie voor niet vergoede behandelingen is door de NZA vastgesteld en bedraagt per 1-1-2020: 
€ 110,27 per sessie.

 

Tarief No Show

Voor afspraken die niet uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandeling worden geannuleerd of bij niet-verschijnen geldt in 2020 een no-show tarief van € 80.00.