Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandeling waarbij je je eigen gedrag en gedachten onderzoekt en verandert. Het is een wetenschappelijk bewezen behandelmethode. Bij veel klachten zal CGT de eerste keus behandeling zijn.  Cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde therapievorm, waarbij je klachten samen met je hulpvraag het vertrekpunt zijn.

Zij is ontstaan uit de voorheen zelfstandige twee therapierichtingen gedragstherapie en cognitieve therapie.

Cognitieve gedragstherapie Nijmegen

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat jouw gedrag centraal, hoe je handelt zal in sterke mate bepalen hoe je je voelt. Durf je bv. in sociale situaties geen contact aan te gaan, zal je je eerder onzeker voelen of misschien ook geprikkeld reageren. Een heel belangrijke vraag in gedragstherapie is onder andere: waarom blijft het probleem waar je mee worstelt voortbestaan?
Gedragstherapie Nijmegen

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat ervan uit dat je gedachtes, je innerlijke ‘selftalk’, maar ook onuitgesproken houdingen en opvattingen je gevoelsleven en je handelen bepalen.

Cognitieve therapie is sterk beïnvloed door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck. Hij stelde vast dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die het negatieve gevoel oproepen, maar de persoonlijke betekenisvolle aanname hierover. Hiermee bedoelt hij de ‘bril’, waarmee je naar de betreffende gebeurtenis kijkt en de gevoelens die hierdoor worden opgeroepen. Hierbij gaat het erom deze eerst op te sporen: stel je worstelt met gevoelens van minderwaardigheid, dan zal je het misschien geregeld niet eens opvallen hoe vaak je met je innerlijke stem jezelf de schuld zal geven of jezelf zal veroordelen.

Na het opsporen zullen we samen deze opvattingen onderzoeken. Bijvoorbeeld of je inderdaad mislukt bent en of andere mensen je werkelijk niet mogen. Hierbij werken wij met specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. Gedrag kan veranderen door gebeurtenissen realistischer te leren interpreteren, waardoor ook negatieve gevoelens veranderen.

Het beste uit twee werelden: een goede combinatie

Cognitieve gedragstherapie combineert deze twee behandelingen. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat je problemen worden beïnvloed en in stand worden gehouden door je gedachten en gedrag. Aan de hand van je klacht en het probleem waar je mee worstelt, zullen we ons meer richten op je manier van denken, op je innerlijke selftalk, of ons meer gaan richten op je handelen, op je doen en laten. Soms werken we ook met beide aspecten samen.

Taxatie leidt tot scherpe behandeldoelen

Een andere belangrijke sterk punt van cognitieve gedragstherapie is de taxatiefase, de probleemanalyse die aan de behandeling voorafgaat. De therapeut zal uit je levensloop, je huidige situatie en het ontstaan van je klachten een probleemanalyse opmaken en een diagnose stellen.

  • Hoe heeft het probleem kunnen ontstaan?
  • Wat houdt het eventueel verder in stand?
  • Wat zou moeten veranderen zodat het afneemt en je je weer beter zal voelen?

Dit vergt een zorgvuldige, uitgebreide taxatie. Op basis van deze analyses en actuele onderzoeksresultaten zal in overleg met jou de voor je klachten en hulpvraag meest effectieve behandeling worden gekozen.

Cognitieve gedragstherapie is voor veel stoornissen en klachten de behandeling van eerste keus, dat betekent dat CGT voor de betreffende klachten uitgebreid wetenschappelijk is onderzocht en de meest effectieve behandeling is. Het is geen uitsluitend rationale methode, het gedachten opsporen en veranderen is niet de gehele therapie, maar vaak meer het voorbereidend werk, waarmee de basis wordt gelegd voor nieuwe ervaringen. Bv. bij angsten en dwangklachten spreken we samen over je angsten en je gedachten hieromtrent. Bij het onderzoeken hiervan krijg je ook werk mee voor thuis, waarbij je verschillende experimenten gaat uitvoeren die je helpen na te gaan of de angstgedachten wel of niet juist zijn en of de (gevreesde) consequenties die je eraan verbindt daadwerkelijk optreden.

Bijvoorbeeld: wanneer je bang bent voor honden, kan een gedragsexperiment werken. Je gaat juist honden aaien, ondanks je angst. Doordat je merkt dat dat goed gaat, wordt je angstgedachte minder geloofwaardig en word je minder angstig.

Cognitieve gedragstherapie wordt vaak toegepast bij voorbeeld bij:

  • ADHD
  • Angststoornissen
  • Depressies
  • Dwangproblemen
  • Eetstoornissen
  • Impuls- en psychosomatische problemen

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Aan het einde van de intakefase zal je therapeut met je samen de het beste passende en meest effectieve behandelmethode voor jouw klachten voorstellen en dit met jou bespreken.