Tarieven

Supervisie

  • Een individuele supervisiesessie (45 minuten +15 minuten voor- en nabereiding).
  • Kosten € 115,00
  • Dubbele sessies zijn evenals groepssessies mogelijk.

Leertherapie

  • Een individuele sessie leertherapie (45 minuten + 15 minuten voor- en nabereiding) minuten
  • Kosten € 115,00
  • Er zijn ook dubbele sessies mogelijk.

Systeemtherapie

Een systeemgesprek (bv. een partner-relatie- of een gezinsgesprek) met twee of meer personen kost per 15 minuten € 45,00 meestal vinden sessie plaats met een duur van 60 minuten.

Vergoeding psychotherapie door ziektekostenverzekeraar

De geestelijke gezondheidszorg is verdeeld in generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Hier in de praktijk zijn beide soorten behandeling mogelijk. Voor 2024 zijn er contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: ASR/Ditzo, CZ, DSW, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Salland/ENO, VGZ en Zilveren Kruis.

De behandeling in onze praktijk wordt vergoed door bijna alle zorgverzekeraars. Informeer over de actuele situatie bij de aanmelding. Voorwaarde is dat je een verwijzing hebt. Het wettelijke eigen risico bedraagt in 2024 € 385,00.  Eigen risico betekent: dat je in 2024 de eerste € 385,00 voor medische specialistische zorg – hieronder vallen bij voorbeeld specialisten in het ziekenhuis, maar dus ook psychotherapie- zelf moet betalen.

Voor behandelvoorwaarden van in Duitsland verzekerden klik hier.

Particulier – Behandeltarieven Overig (Zorg) Product

Wanneer je liever zelf je behandeling wilt betalen, of wanneer de vergoeding niet meer geldt omdat het gaat om de diagnose ‘aanpassingsstoornis’, ‘relatieproblemen’ of ‘ andere aandoeningen die reden voor zorg kunnen zijn’ de zogenaamde V-codes, kies je voor particulier = Overig (zorg) product (OZP). De kosten voor deze behandelingen komen voor eigen rekening.

Het tarief per sessie voor niet vergoede behandelingen is door de NZA vastgesteld en bedraagt per 1-1-2024:
€ 131,82 per sessie.

Tarief No Show

Voor afspraken die niet uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandeling worden geannuleerd of bij niet-verschijnen geldt in 2024 een no-show tarief van € 53,00.