Psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie
gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van je
innerlijke wereld.

Samen met de therapeut ontdek je achterliggende
gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte,
onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn,
hun wortels in het verleden hebben. Soms gaat het ook
om het verhelderen en onder woorden brengen van
gedrag dat in het geheel (nog) niet bewust is.
Verder lezen kun je hier.