Psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalytische therapie is gericht op je innerlijke beleving en poogt hieraan betekenis te geven en deze verder te ontwikkelen.

Doel van Psychoanalytische psychotherapie

Verborgen gevoelens en gedachten – zoals schuld, schaamte, angst en onzekerheid – ontdekken, daar gaat het om. Deze gevoelens of gedachten zijn vaak niet bewust en hebben hun wortels in het verleden. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag, dat helemaal nog niet bewust is.