Supervisie

Wij hebben een boeiend vak, dat zich in snel tempo verder ontwikkelt. Er komen continu nieuwe ontwikkelingen en inzichten en het is van belang om hiervan op de hoogte te zijn, ook voor goede zorg naar cliënten. Zelf leren is van belang voor je professionele ontwikkeling en ook voor het kunnen bijblijven als professional.

Doel van supervisie?

Tijdens het volgen van een opleiding vormt het jezelf ontwikkelen en stapsgewijs ervaren worden in je vak – ook in supervisie – een centrale bouwsteen van je opleiding. Het is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van je cliënten en het welslagen van de behandelingen, maar ook voor je eigen ontwikkeling als therapeut.

Ook collegae die niet in opleiding zijn, maar wel in supervisie willen, kunnen zich aanmelden. De vraag kan dan bij voorbeeld een lastige werksituatie of behandeling zijn, maar ook algemene verdieping. We streven naar een zo gelijkwaardig mogelijk contact, een fijne werksfeer vinden wij belangrijk.

Supervisie Nijmegen

Over mezelf als supervisor

Naast mijn opleiding tot supervisor streef ik door literatuurstudie, praktijk, uitwisseling en samenwerking met andere supervisoren ernaar zo actueel mogelijke kennis en ervaring bij te houden.
In supervisie kan het gaan om feedback en theoretische vorming. Hierbij maken wij gebruik van video- en audiomateriaal en rollenspelen. Om zo goed mogelijk bij jouw individuele leerstijl aan te sluiten, kun je een vragenlijst invullen waarmee we jouw leerstijl in kaart brengen.

Als supervisor kun je van mij verwachten dat ik goed voorbereid ben op elke supervisiesessie. Evaluatie is hierbij essentieel: we bespreken de afgelopen supervisiesessie. Het door de supervisant gemaakte korte reflectieverslag na elke sessie is hierbij het vertrekpunt. Evaluaties vinden plaats tijdens regelmatige momenten gericht op het supervisieproces – ook conform eisen van de betreffende opleiding.

Aanmelding, setting en kosten

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We kijken samen of jouw doelen overeenkomen met wat ik je als supervisor kan bieden. Als we beiden het idee hebben met elkaar het supervisietraject aan te willen gaan, maken we een supervisieovereenkomst op met je leerdoelen, het aantal en de frequentie van de sessies.

Supervisie voor wie?

Ben je:

Graag begeleid ik N=1 verslagen, dat is ook een vast onderdeel van mijn werk als supervisor.

Zowel supervisie als leertherapie wordt in overleg zowel op locatie aangeboden als online via beeldbellen.

Van supervisanten hoor ik terug dat ik een snelle analytische blik heb op zowel complexe casussen als de achtergronden en de theorie van ons vak. En dat zij zich door mijn ruime ervaring en – wanneer zij lastigere momenten in hun opleiding meemaken – mijn empathische houding gesteund en aangemoedigd voelen.

In onze praktijk wordt supervisie voor uiteenlopende opleidingen en kwalificaties gegeven: voor BIG-opleidingen, opleiding en nascholing binnen de VGCT, de FGZPT, om maar een paar te noemen. Bel of mail hier en informeer naar de mogelijkheden.

Zoals hierboven al beschreven zijn sessies zowel op locatie als online mogelijk. Qua setting geven wij individuele supervisie, duo-supervisie, alsook groepssupervisie.   

VGCT
Voor de registratie Cognitief gedragstherapeut en Cognitief Gedragstherapeutisch werker geef ik als VGCT erkende supervisor competentiegerichte supervisie. De op het competentieprofiel gebaseerde praktijktoetsen nemen we als uitgangspunt bij het starten van de supervisie. Op basis van deze uitkomsten gaan we onderzoeken welke competenties je al hebt en welke je nog wilt ontwikkelen. Hier kun je dan je leerdoelen uit voort laten vloeien, waarbij we ook samen bedenken welke praktijktoetsen we zullen toepassen. Meer informatie over competentiegericht leren, alsook het competentieprofiel vind je op de website van de VGCT.

N=1

Als je binnen de supervisie je N=1 verslag wilt laten begeleiden, is dit mogelijk als je je casus vanaf het begin van de behandeling inbrengt en wij deze behandeling van sessie tot sessie in de supervisie helemaal volgen. Er zijn dus supervisiesessies nodig voor het volgen van de behandeling en het schrijven van het verslag. Samen zullen we kijken welke casussen geschikt zijn en ik raad je ook aan om altijd met twee tot drie casussen te beginnen. Voordeel is dat je dan de meest geschikte kunt kiezen, waar je zelf je enthousiasme in kwijt kunt, en ook om te voorkomen dat, mocht er iemand stoppen met de behandeling door welke reden dan ook, je niet weer van voor af aan moet beginnen.

  • Op mogelijk moeilijke momenten bij het schrijven zal ik je als supervisor enthousiasmeren, steunen en coachen. Meekijken met je planning voor het schrijven van de hoofdstukken doe ik graag indien jij daarom vraagt. Ook kijk ik de reeds geschreven hoofstukken na en geef ik de correcties schriftelijk aan je terug, zodat je deze goed kunt verwerken.
  • Wel is het belangrijk dat je je realiseert dat je N=1 verslag je eigen verantwoordelijkheid is, het jouw keuze is wanneer jij hem voldoende vindt om op te sturen. Ik kan het verslag doorlezen en je een onderbouwd advies geven, maar er is geen garantie dat je verslag wordt goedgekeurd. Een mogelijkheid is ook om je verslag nog te laten lezen door een tweede lezer/supervisor. Graag denk ik met je mee wie je hiervoor zou kunnen vragen.
  • Het is raadzaam met de N=1 scriptie pas te beginnen als je verder bent in je opleiding, al meer supervisie hebt gevolgd en de vervolgcursus hebt afgerond. Het schrijven vergt veel tijd, houd rekening met deze tijdsinvestering in de planning van je andere werk- en opleidingsactiviteiten.

Eigen initiatief – nascholing

Ook collegae die niet in opleiding zijn, maar wel in supervisie willen, kunnen zich aanmelden. De vraag kan dan bij voorbeeld een lastige werksituatie of behandeling zijn, maar ook verdieping op een bepaald gebied. Handig om te weten dat de supervisie kan meetellen als je punten nodig hebt voor je herregistratie, o.a. voor de VGCT of de FGZPT.