Supervisie

Jezelf ontwikkelen en stapsgewijs ervaren worden in je vak – supervisie is een centrale bouwsteen van  je opleiding. Supervisie is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van je cliënten en het welslagen van de behandelingen, maar ook voor je eigen ontwikkeling als therapeut.   

Supervisie in onze praktijk wordt aangeboden voor de GZ-, PT-, KP-, VGCT- en VS-opleiding, voor artsen in opleiding, alsook voor de FGZPT.

We starten met een kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben met elkaar het supervisietraject aan te willen gaan, maken we een overeenkomst op met je leerdoelen en het aantal en de frequentie van de sessies.

Verder lezen bij aanmelden en tarieven