Leertherapie

Neem plaats op de stoel van de cliënt en beleef jezelf, soms sterk en krachtig, soms kwetsbaar. Hierin verschilt leertherapie niet van psychotherapie. Je eigen patronen leren kennen en doorbreken, je onvervulde verlangens durven beleven, daar draait het om. Voor iedere hulpverlener, die met cliënten in contact is, is het belangrijk en noodzakelijk om goed zicht te krijgen op zichzelf inclusief patronen, valkuilen: je sterke en minder sterke kanten goed te leren kennen en hanteren.

Doel van leertherapie

Doel is om zelfreflectie (verder) te ontwikkelen en je beroepsuitoefening te optimaliseren. Leertherapie is in veel opleidingen verplicht en kan een sleutelrol spelen om zo optimaal mogelijk te functioneren als professional in contact met cliënten. Ik ben geregistreerd NVP-leertherapeut onder andere voor BIG-opleidingen en ben leertherapeut voor de VGCT.

Leertherapie Nijmegen

Voor wie?

 • gz-psycholoog in opleiding
 • klinisch psycholoog in opleiding
 • psychotherapeut in opleiding
 • cognitief gedragstherapeut in opleiding
 • verpleegkundig specialist in opleiding
 • psychiater in opleiding
 • ben je niet (meer) in opleiding, maar wil je je persoonlijk verder ontwikkelen

Uitgelezen kans

Voor zowel mensen in opleiding als voor collegae die zich persoonlijk verder willen ontwikkelen is leertherapie een boeiend proces en een unieke gelegenheid om jezelf beter te leren kennen. Je gaat als het ware ‘in therapie bij een collega’ en mag inbrengen waar je behoefte aan hebt, zowel uit je persoonlijke leven als uit je geschiedenis. Het is een uitgelezen kans om met een ervaren collega aan het werk te zijn, te reflecteren wat je daarin ervaart als werkzaam en essentieel. Ook thema’s en mogelijke problemen vanuit de werksituatie kunnen worden ingebracht.

 • Jezelf ervaren in de rol en positie van cliënt
 • Aan den lijve ervaren hoe psychotherapie werkt en welke effecten een behandeling kan hebben. Bv. het verschil voelen tussen het uitvoeren van een gedragsexperiment en een experiëntiële techniek uit de schematherapie.
 • Balans vinden tussen empathie en met afstand waarnemen.
 • Uitwisseling over de interactie tussen leertherapeut en leercliënt en hoe dit doorwerkt in parallelprocessen, stagnaties en modeling.
 • Ervaring van de leertherapeut als rolmodel, hierbij ook zicht krijgen op het hanteren van de therapeutische relatie.
 • Zelfreflectie en introspectie ontwikkelen en trainen.
 • Een balans vinden tussen werk en persoonlijk leven.
 • Ontdekken van en werken aan blinde vlekken, een realistische kijk ontwikkelen op je grenzen en beperkingen, deze exploreren en zo mogelijk verruimen.
 • Het onderscheid leren maken in je eigen therapieën: ‘wat is van mij en wat is van de ander’.
 • Het waarnemen van: je eigen grenzen, je reacties op stress, leren omgaan met de emotionele stress die ons vak soms met zich meebrengt.
 • Emotionele steun van de leertherapeut bij soms moeilijke fases in de opleiding.
 • Verbeteren van je eigen functioneren in complexe therapeutische relaties.

Als je interesse hebt, kun je via de mail of telefoon contact opnemen. Gebruik voor mail bij voorkeur de contactbutton voor de beveiligde mail hier.

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we samen wat je wilt leren, wat je vraag is en of dat aansluit bij wat ik je kan bieden. Mocht zowel jij als ik groen licht geven, volgt net als bij een reguliere psychotherapie een intake. We stellen een behandelplan op, waarin jouw doelen alsook eventuele klachten zijn opgenomen, de frequentie en het aantal leertherapiesessies.

Uiterlijk na zes maanden of na 20 sessies, of al naargelang de eisen van je opleiding, zullen we samen evalueren en zo nodig het behandelplan en je doelen aanpassen.

De leertherapie wordt ondersteund door e-health mogelijkheden en opdrachten.

Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de VGCT en NVP als leertherapeut. Hiermee zijn de leertherapieën geaccrediteerd voor de opleiding tot VGCT-therapeut, psychotherapeut, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist en psychiater.

Van leertherapie-cliënten hoor ik vaak terug dat zij zich door mijn empathische houding gesteund voelen en dat dit hen helpt om in lastige werk- of privésituaties te leren goed voor zichzelf te zorgen. Dit helpt hen tegelijkertijd aan hun leerpunten te werken en – waar nodig – pijnlijke punten te verwerken om daardoor afhankelijk van het gestelde doel, bv. ‘met meer gemak’, een betere stemming of met meer zelfvertrouwen, in het vak, maar ook in hun privéleven te staan.

Leertherapie wordt in overleg zowel op locatie aangeboden als online via beeldbellen.

Wij geven individuele leertherapie en groepsleertherapie. Informeer naar de mogelijkheden.

Ja zeker! Leertherapie verschilt vaak niet van reguliere psychotherapie, zeker niet als er problemen of klachten spelen. Hier gelden bv. ook dezelfde privacy- en geheimhoudingsregels als voor reguliere behandelingen. Voor de ontwikkeling als professional is het een pré om de eigen gevoelige plekken te kennen en hier in leertherapie voor te leren zorgen.

In onze praktijk wordt leertherapie voor uiteenlopende opleidingen en kwalificaties gegeven. Zo geef ik leertherapie voor BIG-opleidingen als NVP-leertherapeut, alsook voor leertherapie binnen de VGCT. Bel of mail en informeer naar de mogelijkheden.

Vertrouwelijkheid

Ook in leertherapie geldt de privacywetgeving. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zie ook de privacyverklaring hier. Zowel de mail als eventueel videobellen vindt AVG-proof plaats.

Aanmelden en kosten

Bij interesse kun je mij bellen of rechtstreeks vanuit deze website een beveiligde mail sturen, dan kunnen we op korte termijn een vrijblijvende kennismaking afspreken.

Een individuele sessie leertherapie duurt 45 minuten en kost € 105,00. Er zijn ook dubbele sessies mogelijk.