Leertherapie

Neem plaats op de stoel van de cliënt en beleef jezelf, soms sterk en krachtig, soms kwetsbaar. Hierin verschilt leertherapie niet veel van psychotherapie. Je eigen patronen leren kennen en doorbreken, je onvervulde verlangens durven beleven, daar draait het om. Leertherapie is in veel opleidingen verplicht, maar kan een sleutelrol spelen om zo optimaal mogelijk te functioneren als professional in contact met cliënten.

Wij bieden geaccrediteerde leertherapie voor de GZ-, PT-, KP- en VS- opleiding alsook voor de VGCT, FGZPT, NVP en voor artsen in opleiding tot psychiater.

We starten met een kennismakingsgesprek. Als we beiden het idee hebben, de leertherapie met elkaar aan te willen gaan, stellen we een ‘behandelplan’ vast aan de hand van je doelen, waarin ook de frequentie en het aantal sessies in zijn opgenomen.

Hier vind je meer informatie over aanmelden en kosten.