FAQ

Dat is afhankelijk van de ernst van de klachten en van je hulpvraag. De meeste behandelingen duren ongeveer een jaar, maar sommige drie maanden en andere twee jaar.

Zowel supervisie/leertherapie als behandelingen worden zowel op locatie aangeboden als online via beeldbellen.

Na een korte telefonische screening vinden er twee of drie intakegesprekken plaats. Mocht je na de eerste sessie het gevoel hebben dat het ook persoonlijk matcht, spreken we nog een of twee intakegesprekken af. Vaak komen cliënten op aanbeveling van iemand, die de behandeling als prettig ervoer. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat je dat voor jou zelf ook zo voelt. Indien niet, probeer ik je wat tips voor je verdere zoektocht te geven en soms ook met je verwijzer hierover te overleggen.

De intakegesprekken zijn gericht op je levensloop en je klachten. Na afloop stel ik een diagnose en zal ik de mogelijkheden voor behandeling samen met je bespreken. Mochten we hier uitkomen, start de behandeling.

Dat hangt ervan af, informeer er bij voorkeur direct naar in het eerste contact. Op dit moment heb ik behalve met Salland Zorg, HollandZorg en ZorgDirect met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Je kunt bij ons terecht met klachten als:

 • angst- en dwangklachten
 • klachten na nare schokkende ervaringen
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid, burnout, werkstress
 • vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is; hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, rugklachten, vermoeidheid
 • relatieproblemen met de partner of binnen het gezin, familie of vriendschappen
 • seksuele problemen
 • psychische problemen verbonden met het werk, studie of werkloosheid
 • ADHD
 • verslaving aan middelen of activiteiten; problemen met het beheersen van impulsen
 • slaapproblemen
 • eetstoornissen
 • weinig zelfvertrouwen
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • problemen bij het uitvoeren van specifieke levenstaken
 • problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling; identiteitsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen
 • rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen

Vaak spelen er ook meerdere problemen tegelijk. In overleg met jou zullen we dan keuzes maken en prioriteiten stellen.  

We werken met enkele sessies van 45 of 60 minuten en dubbele sessies van 90 minuten. De duur van de sessies zal in overleg met jou worden besproken en hangt ook af van de afgesproken behandelmethodiek.

Je kunt altijd bellen of mailen en met mij overleggen of aanmelding zinvol is. Ook is het handig om dit te overleggen met je huisarts, zeker als hij/zij je goed kent.

Telefonisch of per email, bij voorkeur via de knop voor de beveiligde mail hier. Je mag mij tijdens kantooruren bellen en ’s avonds tot 22h. Als je een bericht inspreekt, bel ik je op korte termijn terug.

Een belangrijke voorwaarde voor vergoeding is een verwijzing van een medicus, je huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Hierin zal worden aangegeven of er sprake is van Basis-GGZ of van specialistische GGZ.

Of je met je psychische klachten het beste naar de basis GGZ of naar de specialistische GGZ kunt gaan, kun je makkelijk zelf nalopen, of met je huisarts overleggen. De ernst van je klachten speelt hierin de grootste rol.

Basis GGZ: Biedt de vier behandelproducten aan: kort, middel, intensief en chronisch, de werkwijze is meestal klachtgericht en kortdurend. Basis GGZ is geschikt voor milde, lichte problematiek, wat voorheen ‘eerste lijn’ was.

Specialistische GGZ: Vaak is behandeling in de SGGZ het vervolg nadat een basis GGZ behandeling niet voldoende heeft geholpen. Specialistische GGZ richt zich op complexere en ernstigere klachten en problemen, vaak spelen er meer problemen tegelijk.

Dat is een van de sterke kanten van behandeling in de kleinschalige vrijgevestigde praktijk: vanaf het eerste gesprek tot aan het einde van de behandeling heb je één vaste contactpersoon. Ook voor praktische vragen is je vaste behandelaar aanspreekpunt. Tijdens de aanmelding zullen we samen nagaan of er een goed klik/match is. Want het feit dat onze praktijk je mogelijk werd aanbevolen, betekent nog niet dat jij er ook een goed gevoel bij hebt. Tegelijk werken wij in een groot netwerk van collegae voor waarneming, intervisie en nascholing.