Systeemtherapie

Systeemtherapie kan individuele, relatie- of gezinstherapie zijn. Essentieel is dat belangrijke naasten zoals je partner, kinderen, broer, zus, ouders, familieleden, buren, vrienden, huisgenoten of collegae betrokken worden bij de therapie.

Doel van systeemtherapie

Doel is het onderlinge contact te verbeteren. Ook al kom je voor individuele therapie, ik betrek standaard de mensen die er voor jou toe doen bij je behandeling. Zij kunnen ons informatie geven over wat ze in het dagelijks leven met jou meemaken en ook zelf voorlichting krijgen over wat er aan de hand is – en over hoe ze je kunnen steunen. Dit helpt jou te herstellen en de kans op terugval neemt af. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met jou.

Systeemtherapie Nijmegen