Systeemtherapie

Systeemtherapie kan individuele, relatie- of gezinstherapie zijn.

Essentieel is dat  belangrijke naasten zoals je partner,
kinderen, broer, zus, ouders, familieleden, buren, vrienden,
huisgenoten of collegae betrokken worden bij de therapie.
Doel is het onderlinge contact te verbeteren. 

Ook al kom je voor individuele therapie, ik betrek standaard
de mensen die er voor jou toe doen bij je behandeling.
Zij kunnen ons informatie geven over wat ze in het
dagelijks leven met jou meemaken en ook zelf voorlichting
krijgen over wat er aan de hand is – en over hoe ze je kunnen
steunen. Dit helpt jou te herstellen en de kans op terugval
neemt af. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met jou.

Verder lezen? Dat kun je hier.