EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR – helpt als je last hebt van de gevolgen van nare ervaringen met een ongeval, geweld, seksueel geweld, of een andere schokkende gebeurtenis. Doel is dat de nare herinnering geen spanning meer oproept, dat er weer rust komt in je leven.

Deze methode is 25 jaar geleden ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Sindsdien is deze methode door veelvuldig onderzoek verder ontwikkeld tot een effectieve, flexibele en volwaardige therapie. Cliënten beleven EMDR meestal als minder belastend dan verwacht.

Hoe werkt EMDR?

In begin van de behandeling zal de therapeut je vragen terug te denken aan de gebeurtenis, aan de beelden, gedachten en gevoelens die erbij horen. Dit gebeurt om de verwerking zo doelgericht mogelijk te laten verlopen. Daarna haal je je de beelden van de ervaring weer voor de geest in combinatie met een afleiding, bv. oogbewegingen of stappen of tappen op je schouder. Er wordt gewerkt met ‘sets’, dat zijn series, waarna een kort rustmoment volgt en de therapeut informeert naar de mate van beleefde spanning.
EMDR Nijmegen

Wat is het effect van EMDR?

Met EMDR kun je vaak snel een verbetering merken. Tegelijk zijn de sessies ook lichamelijk vermoeiend en kun je je uitgeput voelen na een sessie. Dan is het verstandig om wat extra rust te nemen na de therapie.

Vaak daalt de spanning tijdens het oproepen van de herinnering in combinatie met de afleiding vrij snel, soms duurt het wat langer. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en vooral emotionele lading verliest. Het wordt steeds gemakkelijker en minder beladen om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Het kan zelfs zo zijn dat het beeld van de nare herinnering helemaal verdwijnt of het is er nog steeds, maar veel waziger of kleiner.

Het kan ook zijn dat andere onprettige aspecten van de ervaring naar voren komen. Of het roept geen enkele spanning meer op. Soms verdwijnt het beeld van de nare herinnering ook vrij snel helemaal. Dan is de weg vrij om de schokkende ervaring een plek in de levensgeschiedenis van de persoon te geven. Daardoor komt er meer rust en zal het verleden geen rol meer spelen in het actuele leven. Hierbij kan ook het beeld over jezelf, de ander of de wereld ingrijpend veranderen.

Hoe weet ik of ik EMDR kan krijgen?

In de taxatiefase – aan begin van de behandeling- zal de therapeut een probleemanalyse opmaken. De therapeut zal uit je levensloop, je huidige situatie en het ontstaan van je klachten een probleemanalyse opmaken en een diagnose stellen.

  • Hoe heeft het probleem kunnen ontstaan?
  • Wat houdt het eventueel verder in stand?
  • Wat zou moeten veranderen zodat het afneemt en je je weer beter zal voelen?

Dit vergt een zorgvuldige, uitgebreide taxatie. Op basis van deze analyses en actuele onderzoeksresultaten zal in overleg met jou de voor je klachten meest effectieve behandeling worden gekozen.

Mocht EMDR worden overwogen, zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de persoonlijke draagkracht en de ernst van je klachten. Hieruit zal – in overleg met jou – blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is en of EMDR hiervoor de meest geschikte behandeling voor jou is.

Nadelen van EMDR

De effecten van een EMDR-sessie kunnen soms nog even doorwerken. Dat helpt aan de ene kant om sneller het behandeldoel te bereiken maar kan ook ‘bijwerkingen’ veroorzaken, zoals het opkomen van nieuwe beelden, hoofdpijn en vermoeidheid of dat er verschillende gevoelens naar boven komen. Ook zou je je ‘wiebelig’ kunnen voelen na een sessie. Vaak stelt het gerust te weten dat dit effect meestal niet langer dan één, hooguit drie dagen aanhoudt. In dat geval is het mogelijk om ook tussen de sessies ter ondersteuning kort contact met de therapeut te hebben. In de volgende zitting zal dat dan ook worden besproken.

Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat emotioneel beladen beelden en herinneringen ook een grote rol spelen bij andere klachten, zoals zelfwaardeproblemen, depressies, chronische pijn, eetstoornissen en angsten. Daarom wordt EMDR bij deze klachten steeds vaker toegepast, vaak in combinatie met andere interventies binnen een uitgebreid behandelplan.